Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Tytuł Autor Odsłony
Umieszczenie plakatów, tablic lub banerów wyborczych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 11
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego, reklamy lub na prawach wyłączności. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 11
Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej: obiektu, urządzenia lub reklamy Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 6
Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 8
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 4
Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego drogi gminnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 24
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wałcz Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 7
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie drogi gminnej wewnętrznej w celu prowadzenia robót Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 18
Wydawanie nalepki EE dla właścicieli pojazdów elektrycznych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 12
Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 14