Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Wałcz
Bip - Strona główna

Urząd Miasta

Rada Miasta

Jednostki organizacyjne

Odpady komunalne

Organizacja działania samorządu »

Oświadczenia majątkowe

Informacje i Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Załatw sprawę w Urzędzie

Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości

Zagospodarowanie przestrzenne

Plany Rozwoju Miasta »

Wybory i Referenda »

Nabór na stanowiska

Podatki i opłaty »

Kontrole

Ochrona środowiska »

Konsultacje społeczne »

Baza aktów prawnych

Odznaczenia lokalne »

Dotacje, konkursy »

Straż Miejska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Budżet

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wałczu »

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html
Strona główna » Odpady komunalne » Informacje i Ogłoszenia
A A A

Odpady komunalne: Informacje i Ogłoszenia

Szanowni Mieszkańcy Wałcza

 

 W dniu 18 marca 2014 r. Rada Miasta Wałcz podjęła dwie nowe uchwały dot. odpadów:

 

1) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz,

2) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W związku z zaistniałymi zmianami (niższe opłaty – nowe wzory deklaracji)

zachodzi konieczność złożenia nowych deklaracji.

 

Deklaracje zostaną Państwu dostarczone. Należy je  wypełnić i złożyć w kancelarii Urzędu Miasta w Wałczu   w terminie do  9 maja  2014 r.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden miesiąc kalendarzowy należy wnosić w terminie do 25 każdego miesiąca.

 

płatę należy uiścić na jeden z następujących sposobów:

1)    gotówką bezpośrednio do kasy Urzędu  Miasta Wałcz  lub

2)    przelewem na indywidualny numer rachunku płatności za odpady komunalne, który Państwo otrzymali.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r.: 

·      dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 12,00 zł miesięcznie,

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych:   24, 00 zł  miesięcznie,

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych:    36,00 zł miesięcznie,

4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 42,00 zł miesięcznie,

5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż cztery osoby: 48,00 zł miesięcznie. 

·      dla nieruchomości zamieszkałych na których odpady zbierane są w sposób nieselektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 17,00 zł miesięcznie,

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych:   34,00 zł miesięcznie,

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych:    51,00 zł miesięcznie,

4 )dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 62,00 zł miesięcznie,

5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż cztery osoby: 73,00 zł miesięcznie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Wałcz, pokój 202 lub 203 lub telefonicznie 67 258 44 71 w. 25 lub 42.

 

 


 

MIESZKAŃCY WAŁCZA !

                        Urząd Miasta Wałcz informuje, że zgodnie z § 10 ust. 2  Uchwały Nr VI/SXXXII/172/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 947) odpady wielkogabarytowe (meble), sprzęt elektryczny i elektroniczny ( telewizory, komputery, lodówki, pralki itp.) będą odbierane dwa razy w roku według następującego harmonogramu (dotyczy zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej):

9 PAŹDZIERNIK 2013 r.  /  28 MAJ  2014 r.  /  8 PAŹDZIERNIK 2014 r.

 

ULICE: 12-go Lutego, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich,  Bracka, Jasna, Kilińskiego, Kościelna, Kujawska,  Ks.B. Domańskiego, Miła, Obrońców Westerplatte, Orla, Osiedle Dolne Miasto, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Zacisze, Papieża Jana XXIII,  Paderewskiego, Partyzantów, Podgórna, Półwiejska,  Piastowska, Plac Wolności, Pocztowa, Rataja, Sądowa, Sienkiewicza, Staszica, Szczęśliwa, Wąska, Wiejska, Witosa, Wybudowanie 1, 1A, 1C, 9, 12 , Zamiejska, Zamkowa.


10 PAŹDZIERNIK 2013 r.  /  29 MAJ  2014 r.  /  9 PAŹDZIERNIK 2014 r.

ULICE: Bukowa, Bursztynowa, Brylantowa Chłodna, Chmielna, Chopina, Chrząstkowo, Dębowa, Krótka, Krucza, Leśna, Mickiewicza, Morzyce, Nowomiejska, Ogniowa, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Nowe Morzyce, Osiedle Piastowskie, Podleśna, Pomorska, Szmaragdowa, Szpitalna, Topolowa, Towarowa, Urocza, Warzywna, Wilcza, Wileńska, Wybudowanie 30, 31, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 57,  Zielna, Żyzna

11 PAŹDZIERNIK  2013 r.  /  30 MAJ 2014 r.  /  10 PAŹDZIERNIK 2014 r.

 

ULICE:  1 Maja, Aleja Tysiąclecia, Budowlanych, Bydgoska, Chełmińska, Ciasna, Dworcowa, Emilii Plater, Kaszubska, Kolejowa, Kościuszki, Mazowiecka, Nadjeziorna, Parkowa, Piaskowa, Południowa, Poznańska, Przedmiejska, Werneńska, Wojska Polskiego, Wybudowanie 75, Zaułek Chełmiński

12 PAŹDZIERNIK 2013 r.  /  31 MAJ 2014 r.  /  11 PAŹDZIERNIK 2014 r.

ULICE: 3 Maja, Bankowa, Brzozowa, Cechowa, Dąbrowskiego, Drahimska, Janusza Kusocińskiego, Kilińskiego, Kilińszczaków, Klonowa, Kołobrzeska, Konopnickiej, Kościuszkowców, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Lipowa, Młynarska, Morska, Okulickiego, Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Stefana Batorego, Piłsudskiego, Połczyńska, Poniatowskiego, Pożarna, Robotnicza, Rzeczna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smolna, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Tęczowa, Wierzbowa, Wronia, Żabia, Żeromskiego


Wyżej wymienione odpady należy przygotować do odbioru tj. wystawić koło pojemników na odpady w dni wskazane w harmonogramie wywozu, do godziny 7.00

WYSTAWIANIE  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH  W  INNYM  TERMINIE JEST  NIEDOZWOLONE.  KOSZTAMI  ICH  USUNIĘCIA  OBCIĄŻONY  BĘDZIE  SPRAWCA  LUB  WŁAŚCICIEL  TERENU,  W  PRZYPADKU   NIEMOŻNOŚCI  USTALENIA   SPRAWCY.

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi w harmonogramie dniami odbioru, odpady wielkogabarytowe (meble) jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą przyjmowane NIEODPŁATNIE w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( na wysypisku odpadów komunalnych)  przy ul. Bydgoskiej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.  

Ponadto Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych  przyjmie od właścicieli nieruchomości  NIEODPŁATNIE    następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne,  odpady  wielomateriałowe,  przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów ( do 500 kg w ciągu roku na jedno  mieszkanie).

 ODPŁATNIE będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli są w dużych ilościach, pochodzące z rozbiórki domów lub z dużych remontów.

W każdym czasie, za dodatkowa opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić odbiór odpadów, o których mowa powyżej, bezpośrednio z miejsca przez niego wskazanego.

Burmistrz Miasta Wałcz

Bogusława Towalewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz